Projecten in het Sociaal Domein

Sinds 2002 heb ik een groot aantal projecten gerealiseerd. Grotere projecten als 'Lokaal Tijdbeleid' en 'Opvang Anders' in samenwerking met Min SZW, het realiseren van Brede scholen in opdracht van Gemeente Geldermalsen, het project 'Dagarrangementen en Combinatiefuncties' voor Gemeente Wijk bij Duurstede en het opzetten van o.a. de Spullenmakerij, een Waardevol Werkproject voor Stichting Awari. 

Kleinschaliger projecten welke onder mijn verantwoording zijn ontwikkeld en uitgevoerd zijn onder andere De Eeterij, in samenwerking met een Thomashuis en lokale horeca onderneming, de Pilot 'Leerlingvervoer' voor Gemeente Wijk bij Duurstede, en het project 'De Leefbare Samenleving', gefinancierd door Regio Rivierenland, waarbij kwetsbare burgers ondersteund werden in het vervullen van een waardevolle rol in de samenleving.
Ook was ik, als projectmedewerker, betrokken bij het project 'Inclusieve gemeente Geldermalsen' in opdracht van Disability Studies in Nederland (DSiN), en ben ik ambassadeur voor het Verdrag voor de rechten van de mens (met een beperking) 

Ik sta open voor nieuwe projectopdrachten in het sociaal domein!


Communicatie in begrijpelijke (Nederlandse) taal

In mijn functie van projectmanager en teamleider in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking merk ik dat begrijpelijke communicatie een uitdaging kan zijn.
Hedendaagse termen als maatschappelijke participatie, participatiewet, coalitie en inclusie, komen veelvuldig voor in teksten die betrekking hebben op het Sociaal Domein. De wet- en regelgeving rond o.a. de Wmo (wet maatschappelijke ondersteuning) en Participatiewet is voor de directe gebruikers van deze regelingen nauwelijks te begrijpen.

Ik kan uw informatieve en promotionele teksten herschrijven in meer toegankelijk taal. Zowel mensen met een verstandelijke beperking als burgers uit de zogenoemde lagere sociale klasse ervaren meer zelfredzaamheid en 'eigen regie' wanneer zij formulieren en documenten zélf kunnen lezen en begrijpen. Versterking van zelfredzaamheid is de belangrijkste pijler onder de Wmo. Het bieden van begrijpelijke communicatie is een eerste stap om dit te verwezenlijken.

Met gebruik van pictogrammen, afbeeldingen of filmfragmenten kan vrijwel elke boodschap bereikbaar worden voor de meer kwetsbare burger.

Arbeidsmarkt en Participatiewet

Na de ratificatie van het Verdrag voor de Rechten van de mens (met een beperking) is het van groot belang dat elke burger zelfstandig en volwaardig kan deelnemen aan de samenleving. De Participatiewet streeft na dat elke burger met een beperking een passende werkplek kan vinden, waar mogelijk binnen reguliere bedrijven/organisaties.

Ik ondersteun u graag bij het realiseren van passende werkplekken binnen uw bedrijf/organisatie, zodat u de afstand die uw bedrijf onbedoeld heeft tot kwetsbare burgers wordt verkleind (Ja, ik draai het inderdaad om; de mens heeft geen afstand tot de arbeidsmarkt... de arbeidsmarkt is onbedoeld het zicht kwijtgeraakt op de sociale waarde van gemotiveerde en loyale, maar ook kwetsbare, medewerkers op de werkvloer!)

Wilt u meer sociaal maatschappelijk ondernemen, heeft u het hart op de juiste plek maar houdt u ook uw economische belangen goed in zicht? 
Wilt u uw organisatie openstellen voor nieuwe medewerkers, of juist samenwerken met Dagbestedingprojecten in uw omgeving? 

Ik kom graag vrijblijvend bij u langs om de mogelijkheden te bespreken.


Patricia Kraan Consultancy & Concepts

Patricia Kraan (22-10-1967)
Havendijk 23    4153 AW Beesd

patriciakraan@outlook.com

06 19913338
kvk 506 328 41